Select Page
RPP Kurikulum 2013 Revisi 2016 Akidah Akhlak

RPP Kurikulum 2013 Revisi 2016 Akidah Akhlak

RPP Kurikulum 2013 Revisi 2016-  Akidah merupakan akar pokok agama Syariah (ibadah muamalah) dimana  akhlak bertolak dari Akidah, sebagai manifestasi dari keimanan dan keyakinan hidup. Akhlak adalah aspek kehidupan atau keperibadian manusia . Mata pelajaran Akidah...