Select Page
RPP Kurikulum 2013 Revisi 2016 Akidah Akhlak

RPP Kurikulum 2013 Revisi 2016 Akidah Akhlak

RPP Kurikulum 2013 Revisi 2016-  Akidah merupakan akar pokok agama Syariah (ibadah muamalah) dimana  akhlak bertolak dari Akidah, sebagai manifestasi dari keimanan dan keyakinan hidup. Akhlak adalah aspek kehidupan atau keperibadian manusia . Mata pelajaran Akidah...

RPP Kurikulum 2013 Revisi 2016 Bahasa Arab

RPP Kurikulum 2013 Revisi 2016-  merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Perencanaan...